Amazone XTender: Meer flexibiliteit voor de grondbewerking, bemesten en zaaien

Met de nieuwe Xtender biedt Amazone een flexibel inzetbaar tanksysteem voor de passieve grondbewerking. De achtertank biedt de mogelijkheid, in combinatie met de grondbewerkingsmachine, kunstmest en/of zaad toe te dienen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een basisbemesting, een aanvullende bemesting voor het verwerken van stro, een startgift met kunstmest voor  tussengewassen worden toegediend of alleen het tussengewas worden gezaaid.

S066_1_15De XTender is een druktank met 4.200 l inhoud, die is verdeeld in twee even grote componenten. Daarmee kan de XTender tegelijk met kunstmest en zaad of verschillende soorten kunstmest gevuld worden. Het doseersysteem van de XTender is voorzien van twee elektrisch aangedreven doseerrollen voor variabele uitbrenghoeveelheden van 2 tot 400 kg/ha. Als extra uitvoering biedt Amazone bovendien de bekende TwinTerminal 3.0 aan. Voor de bediening kan zowel een Amazone ISOBUS-terminal of de ISOBUS-terminal van de tractor worden gebruikt. Dankzij de regeling via ISOBUS kan de kunstmestgift ook plaatsspecifiek worden toegediend.

Om de XTender met de Cenius-TX cultivator van Amazone te combineren, biedt de fabrikant speciale kunstmest toedieningstanden aan, die met de C-Mix-kouter 80, 100 of met de nieuwe C-Mix-kouter 40 kunnen worden gecombineerd. De nieuwe C-Mix-kouter 40 heeft Amazone speciaal ontwikkeld voor het losmaken van de grond tot 30 cm. In vergelijking met het C-Mix-kouter 80 trekt dit kouter veel lichter. Aan de kouterpunt bevindt zich een hardmetalen plaat, die slijtage in de lengterichting vermindert, waardoor over de gehele gebruiksduur van het kouter geen correctie van de werkdiepte nodig is.

 

DCIM118GOPRO

%d bloggers liken dit: