AGRIMADIS start met de verdeling van Fendt-landbouwmachines in België.

Fendt-trekkers hebben een stevige reputatie bij loonwerkers en landbouwers en daarmee hebben ze een toonaangevende plaats op de markt veroverd. In België is het de firma Hilaire Van der Haeghe die met een sterk dealernet bijdraagt tot het trekkersucces.

Tegelijk met dit succes, is bij Fendt de ambitie gegroeid om overal waar Fendt-trekkers aangeboden worden, ook met een volledig aanbod oogstmachines op de markt te komen. Gezien de firma Van der Haeghe echter historische engagementen heeft met een andere fabrikant van oogstmachines en dat contract wil respecteren, heeft Fendt voor de verdeling van haar oogstmachines, zelf een oplossing moeten vinden. Daartoe heeft het een nieuw bedrijf opgericht. Dit nieuwe bedrijf, (voorlopig nog) met een beperkte structuur, heeft zijn eigen plannen en objectieven met Fendt en zal onafhankelijk van Van der Haeghe werken. Fendt wil in de toekomst werken met exclusieve full line dealers. Dit betekent dat dealers die Fendt-machines willen doen ook Fendt-trekkers moeten doen en omgekeerd!

Het nieuwe AGRIMADIS bedrijf
Het nieuwe bedrijf dat voor Fendt de oogstmachines vertegenwoordigt in België is AGRIMADIS bvba; het bedrijf zal voor het eerst naar buiten komen op de graslanddemo van Libramont op 31 juli. De zetel van het bedrijf zal voorlopig gevestigd zijn in het Officenter complex van Vilvoorde. De naam AGRIMADIS laat misschien bij sommigen een belletje rinkelen, maar dit nieuwe bedrijf heeft geen enkele band met de in 2015 vereffende beroepsvereniging ; AGRIMADIS staat gewoon voor Agri, Machines en Distributie. De eerste belangrijke activiteit van AGRIMADIS is nu om voor de verschillende machinegroepen van het Fendt-productengamma een aantal professionele en gemotiveerde Fendt-dealers te selecteren en op te leiden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen meewerken aan de uitvoering van demo’s en de verkoop in gans België. De aanstelling van Fendt-trekker dealers tot dealers voor een bepaalde machinegroep zal zoveel mogelijk gebeuren in overleg met Fendt en met Van der Haeghe.

Het  aanbod van Fendt-landbouwmachines
AGRIMADIS wil verschillende dealernetten samenstellen voor de drie hoofdgroepen uit het Fendt-productaanbod: dealers voor de grote oogstmachines, de zelfrijdende en getrokken veldspuiten (die voorheen onder de naam Challenger op de markt waren en nu uitsluitend in de Fendt-kleuren verkrijgbaar zijn) en de graslandmachines.

%d bloggers liken dit: