Agribex spreekt wachtlijst aan om beursruimte op te vullen

Beursorganisator Fedagrim zal er de komende dagen alles aan doen om de vrijgekomen 1,000 m² expositieruimte na het afhaken van de familie Joskin voor deelname aan Agribex op te vullen.

In een persmededeling stelt Agribex-organisator Fedagrim kennis te nemen van het standpunt van de familie Joskin en daar ook begrip voor op te willen brengen. “Momenteel is de familie Joskin de enige exposant die zijn deelname annuleert”, klinkt het. “Uiteraard is dit niet gering omdat het over een oppervlakte van meer dan 1.000 m² gaat. Wij zullen er alles aan doen om deze ruimte te benutten met exposanten die op de wachtlijst staan voor zover dit in hun agenda past.”

Fedagrim benadrukt het respect te delen dat de firma Joskin voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs heeft. “Niettegenstaande delen wij ook de visie van de overheid dat de terroristen niet mogen slagen in hun opzet om ons dagelijks leven te ontwrichten”, gaat het verder. “In die zin werd door het directiecomité beslist Agribex zonder meer te laten doorgaan. Enkel indien de overheid ons zou verplichten, wordt de beurs geannuleerd. Dat laatste is niet het geval. Wel integendeel het dreigingsniveau werd teruggebracht naar niveau 3.“

De organisatoren herhalen dat ze op eigen initiatief, en hierin gesteund door de overheid, extra veiligheidsmaatregelen hebben ingebouwd. “Dat is een pure voorzorgsmaatregel net zoals die voor alle andere grootschalige evenementen in dit land gelden. Wij willen immers een maximaal gevoel van veiligheid en geborgenheid aan onze bezoekers en exposanten garanderen”, staat er met zoveel woorden te lezen.

Nog volgens Fedagrim strookt het argument door de familie Joskin gehanteerd in verband met het terugbrengen van opbouwtijden niet volledig met de realiteit. “De beurs wordt in hetzelfde tijdsbestek opgebouwd als twee jaar geleden”, luidt het in deze mededeling. “Wat wel klopt is dat de beveiliging ook tijdens de opbouw strenger is dan voorgaande jaren. Maar opnieuw is dit in het belang van alle medewerkers en leveranciers die zich op dit moment in Brussels Expo bevinden.”

www.agribex.be

%d bloggers liken dit: