AGRIBEX sluit met een tevreden gevoel de deuren

De 69e editie van Agribex zit er op. Zes dagen lang was Brussels Expo de ontmoetingsplaats voor de landbouwsector, maar ook voor professionelen actief in de inrichting en het onderhoud van tuin en groene zones. Beursorganisator Fedagrim eindigt op 105.878 bezoekers. Dat is 7,54 % minder dan de vorige editie (114.518 in 2013). Die daling ligt dus hoger dan de steeds terugkerende daling per editie van 4 à 5% ten gevolge van het krimpend aantal actieve boeren.

Volgens de organisatoren is dit te wijten aan de economische crisis. Desondanks is de sfeer positief. “De verwachtingen van de exposanten waren lager gesteld”, zegt voorzitter Johan Colpaert. “Maar die verwachtingen zijn overtroffen. We zijn dus tevreden met het resultaat ondanks de omstandigheden.” Vooral tevreden zijn de organisatoren dat alle landbouwministers die dit land rijk is de beurs hebben bezocht. “Dit maakt duidelijk dat Agribex als een federale beurs zijn plaats verdient”, stelt Johan Colpaert, “en dat alle ministers daar ook belang aan hechten.”

Waar het vooral naar uitkijken was, was de nieuwe beursformule. De beurs werd grondig herschikt en voor het eerst werd ook met een aantal thema-eilanden uitgepakt. Die hebben volgens de organisatoren hun nut bewezen. “De eilanden hebben de discussie losgemaakt over thema’s die ons na aan het hart liggen”, stelt beursvoorzitter Stefaan Forret.

Thema-eilanden werken

Vooral het eiland Workshop Live heeft goed gescoord en dat is vooral tot grote tevredenheid van Fedagrim zelf. “We hebben gerealiseerd wat we voor ogen hadden”, stelt Joost Merckx, voorzitter van de groep distributie. “We hebben scholen warm kunnen maken om speciaal naar deze stand af te zakken. We hadden een interactieve stand voor ogen en we hebben dit ook gerealiseerd, zoals we dit betracht hebben in onze campagne ‘Zie het grootser’. Dat heeft echt gewerkt. Op die manier kunnen we er mee voor ijveren dat vacatures ingevuld geraken. Als federatie was dat onze betrachting en dat punt hebben we gemaakt.”

Ook de andere thema-eilanden konden op wel wat belangstelling rekenen. “Onder meer Smart Farming heeft mensen doen stilstaan bij de evoluties in akkerbouw”, aldus beursvoorzitter Stefaan Forret. “Het ligt in de lijn van huidige maatschappelijke uitdagingen waarbij duurzaamheid, zowel ecologisch als economisch prioriteit krijgt. Dat was ook de leidraad op het thema-eiland Feed the Future. De veeteelt staat voor huizenhoge uitdagingen en de sector heeft het niet onder de markt. Varkenshouders kunnen amper het hoofd boven water houden, voor melkveehouders zitten de prijzen van de melk op een historisch dieptepunt en tegelijk komen er nieuwe richtlijnen op hen af die hen verplichten om zware investeringen uit te voeren. Daarbij zwijgen we nog over de maatschappelijke druk.” Het thema-eiland Garden Passion heeft zijn eigen klemtonen gelegd waardoor de deelsector tuin en groene zones zichzelf ook meer kon onderscheiden. “Hier is vooral de kaart van stadslandbouw en groeninrichting gespeeld. We hebben er een netwerkplaats van gemaakt waardoor we de nodige contacten hebben kunnen leggen.”

Jongeren troef

Agribex heeft ook meer dan ooit invulling gegeven aan haar platformfunctie. Voorzitter van Fedagrim, Johan Colpaert: “Agribex is een handelsplatform. Dat blijkt eens te meer. De verkoop van machines was het afgelopen jaar minder goed, maar uit de reacties van exposanten nu blijkt dat de verkoop toch opnieuw aantrekt. Verder hebben we in de voorbereiding en tijdens deze beurs ook jongeren aan het woord gelaten. We hebben acties zoals Agroclimat.be, Aquaponis.be en AgrOpinion opgezet. Bij al deze acties zijn we ofwel naar scholen getrokken of hebben we jonge boeren aan het woord gelaten. Dat is volgens ons de meerwaarde van een beurs zoals Agribex. Dat is volgens ons de taak van een beurs zoals Agribex, namelijk een platform bieden.”

Tevredenheid overheerst

Ook de nieuwe beursindeling valt in de smaak. “Altijd een beetje bang afwachten”, stelt beurscoördinator Alain Vander cruys “maar de reacties zijn overwegend positief. Vooral het verdelen van de tractormerken over de verschillende hallen en hun inplanting achteraan in de hallen heeft enerzijds voor een betere spreiding van de bezoekers gezorgd en anderzijds voor een betere visibiliteit van de kleinere exposanten. Dat alles maakt dat bezoekers meer dan vroeger op ontdekking zijn getrokken door de hallen en nieuwe potentiële leveranciers hebben gevonden. En voor de exposanten levert dat nieuwe prospecten op. Dat blijft immers het doel van een beurs als Agribex, een handelsplatform zijn.”

Brussels Livestock Show

Ook bij de veeprijskampen is er voor vernieuwing gekozen. Deze kregen een nieuwe naam ‘Brussels Livestock Show’ en er werd ook fors uitgepakt. Naast de traditionele tentoonstelling en prijskampen waren er immers de 2de editie van het Brussels Holstein Showmanship en de eerste uitgave van de Farm Web Awards.

“We hebben de lat hoog gelegd”, stelt secretaris Ignace Lootvoet. “We wilden de naam ‘Brussels Livestock Show’ in de markt zetten en met een geslaagde 2de editie van het Brussels Holstein Showmanship zetten we het internationaal karakter van de show in de verf. Met de Farm Web Awards hebben we een unieke wedstrijdformule gelanceerd die ook door Vice-eersteminister Alexander Decroo, bevoegd voor onder meer Digitale Agenda, kon worden gewaardeerd.”

Voorzitter Dr. Jean Devillers blikt zeer tevreden terug op de tentoonstelling en de prijskampen “Ondanks de diepe malaise waarin de veehouderij zich bevindt, waarbij zelfs de meest performante veehouders getroffen worden, zagen we bij iedere prijskamp meer inschrijvingen en nog enthousiastere deelnemers. Zowel qua presentatie als qua show werden door de verschillende stamboeken inspanningen geleverd om de aantrekkelijkheid te verhogen en dit leidde de ganse week tot een gezellige drukte. De uitdagingen in de veehouderij zijn hoog, maar het enthousiasme en de inzet zijn dat eveneens.”

De volgende editie van Agribex gaat alleszins op hetzelfde elan verder. Agribex 2017 vindt plaats van 5 tot en met 10 december opnieuw in Brussels Expo.

%d bloggers liken dit: