Agribex bekroont innovaties met 1 gouden en 5 zilveren aren

Naar gewoonte bekroont een vakjury de innovaties uit de plantaardige productie met gouden en zilveren aren. Voor deze Agribex-editie waren er 56 inzendingen. Hieruit werden 6 innovaties bekroond waarvan 1 met een gouden aar en 5 met een zilveren aar.

John Deere eAutoPowr transmissie en intelligent e8WD systeem

John Deere kreeg als enige van de Agribex-jury een gouden aar voor hun continu variabele elektro-mechanische eAuto Powr transmissie die ingebouwd wordt op de 8R tractoren. Op deze CVT-versnellingsbak is de hydraulische unit van pomp en motor vervangen door twee elektrische motoren. Het mechanische deel van de versnellingsbak bestaat onder andere uit een dubbele planeetwielaandrijving en een door een zijas aangedreven schakelgroepmodule. Hiermee wordt automatisch zowel in voor- als in achteruit in 5 trappen op- en afgeschakeld. De eerste elektromotor is verbonden met de dieselmotor. De tweede is verbonden met de zonnewielen van de dubbele planeetwielaandrijving. De beide elektromotoren zijn met elkaar verbonden. Steeds werkt één van beide als generator, de andere als motor. Bij aanzet (eerste trap), zowel in V als A, is de dieselmotor enkel verbonden met de eerste elektromotor. Hij werkt dan als generator en drijft de tweede elektromotor en de daaraan verbonden assen aan. Het starten gebeurt aldus 100% elektrisch. Vanaf de tweede trap is er ook een mechanische verbinding tussen dieselmotor en versnellingsbak. De dieselmotor is dan verbonden met het satellietwiel van het eerste planeetwielstelsel en de planeetwieldrager van de tweede. Via snelheidsvariatie van de tweede elektromotor en het aandrijven van verschillende tandwielen met behulp van de verschillende koppelingen in de schakelmodule doorloopt de CVT het verdere volledige snelheidsbereik.

Het opgewekt elektrisch vermogen is dusdanig groot dat er nog 100 kW (136 pk) kan geleverd worden aan externe gebruikers. Die komt onder de vorm van 480V wisselspanning met variabele frequentie beschikbaar.
In samenwerking met Joskin toont John Deere hoe deze elektrische energie kan benut worden met de ontwikkeling van het e8WD systeem. Op een Joskin Cargo-chassis met mesttank is een 100 kW motor opgebouwd die via een klauwkoppeling de cardan voor de mechanische tractie van twee assen van deze 25 ton mesttank verzorgd. Met een gesloten klauwkoppeling is het maximaal toerental van de elektromotoren gelimiteerd op een rijsnelheid van 15 km/u.

① Aandrijflijn via tandwielen van motor naar elektromotor (MG1), ② Eerste elektromotor (MG1), ③ Tweede elektromotor (MG2), ④ Aandrijflijn van MG2 naar dubbel planeetwielstelsel, ⑤ =⑥+ ⑦ Dubbel planeetwielstelsel, ⑧ Omkeerkoppeling, ⑨ Schakelgroepmodule, ⑩ Omvormers MG1 en MG2, ⑪ Omvormers externe gebruikers, ⑫ Interface koppeling externe werktuigen, ⑬ Voorasaandrijving, ⑭ Achterasaandrijving.
④ & ⑤ Alternatieve mogelijkheden voor gebruik elektrische energie, bijv. aandrijving ventilatoren of pompen, ⑥ 100 kW elektromotor, ⑦ Tweegang schakelkast, ⑧ Klauwkoppeling, ⑨ tot ⑫ Mechanische aandrijving, ⑮ Aangedreven wielen e8WD
(Blauw = mechanische overdracht, oranje = elektrische overdracht)

 

New Holland Big Baler High Density Smart 4

New Holland kreeg een zilveren aar voor de vier innovaties op hun nieuwe hoge densiteitspers. De innovaties zijn: het nieuwe concept van aandrijving met opstarttechnologie, het gemixt dubbelknoopsysteem en het verbeterd comfort door compensatie van de persplunjerbewegingen en een hydraulische tandem. De innovaties verhogen zowel het rendement als het werkcomfort.
De Smart Driveline aandrijving met tweetraps powershift start geleidelijk op, beveiligt de trekker tegen overbelasting en komt in werksnelheid tot een verhoogd vliegwieltoerental van 1440 t/min, wat extra kracht levert aan de persplunjer.
Het gemixt dubbelknoopsysteem Loopmaster dat CNH weldra op tal van zijn persen zal introduceren, combineert een standaard knoop (Deering-knoop) als eerste knoop (einde baal knoop) met een sterke lus knoop (Cormick-knoop) als tweede knoop (begin baal knoop). Een lus knoop is namelijk sterker waardoor de treksterkte van het touw verhoogd wordt en er bovendien geen afgesneden touwstukjes meer gevormd worden.
Met geactiveerde balenpersmodus gaan de NH T7-serie tractoren in harmonie met deze pakkenpers gaan werken.  Hiermee wordt de stugheid van de voorasvering aangepast overeenkomstig de gewassamendrukking in de perskamer. Het resulteert in 15% minder cabinebewegingen. Deze modus beïnvloedt ook het motortoerentalmanagement en zorgt voor een 26% kleinere toerentalvariatie tijdens de balenperscyclus, wat resulteert in 12% minder brandstofverbruik.

 

Kuhn I-Dense, Automatische persdichtheidsregeling van een ronde balenpers

Kuhn kreeg een zilveren aar voor het I-Dense-systeem van de nieuwe VB7100 serie ronde balenpersen met variabele kamer. Deze persen hebben een capaciteit tot 30 ton/u en zijn uitgerust met het I-Dense-systeem om de baaldichtheid automatisch te regelen. Dit gepatenteerde systeem zorgt in alle omstandigheden voor de best mogelijke druk tijdens het persen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gewenste baalgrootte, het soort gewas en de oogstomstandigheden. Het systeem maakt om het gewas te verdichten gebruik van  twee intelligente spanarmen, die gestuurd door de elektronische I-dense-regeleenheid hun aanspankracht aanpassen in functie van de ontvangen informatie van een vochtigheidssensor en zo automatisch balen vormt met een dichtheid die gaat tot 140 kg/m³ in stro.

Een andere capaciteit verhogende verbetering is de snelle uitwerptijd. Kuhn claimt dit te kunnen in 4 seconden (van openen tot sluiten). Dit zou de snelste uitwerptijd zijn in de markt.
Er worden in deze serie twee modellen uitgebracht. De VB 7160 met maximale baaldiameter van 1,60 m en de VB 7190 met een maximale diameter van 1,85 m. Beide zijn Isobus-compatibel.

 

John Deere, Intelligente demping van de schokken op een grootpakkenpers

John Deere kreeg nog een tweede aar, zij het een zilveren om het volledig softwarematig dempen van de schokken van de grootpakkenpers. Tijdens het persen van grote pakken veroorzaakt de pers namelijk knikbewegingen van de cabine evenals een variatie van het motortoerental, wat zeer oncomfortabel is voor de bestuurder. John Deere lost dit volledig softwarematig op door middel van een intelligent dempingssysteem dat wordt gelinkt aan de bewegingen van de persplunjer. Wanneer de plunjer met de perswagen in de uiterste persstand staat, wordt de trekhaak gedeeltelijk ontlast. Hierdoor gaat de trekker voorover knikken. Dit wordt nog geaccentueerd doordat op dat moment ook het motortoerental en dus de rijsnelheid vermindert. Het omgekeerde doet zich voor als de plunjer met de perswagen helemaal naar voor staat. De trekker knikt dan naar achteren en bijkomend wordt de rijsnelheid iets groter.
Om dit softwarematig op te lossen worden verschillende signalen opgemeten met als bijzonderste deze van de versnellingssensoren van de GPS-ontvanger. Tractor en balenpers worden verder via Isobus als een eenheid aanzien waarbij de plunjerbewegingen gemeten via de sensoren van de GPS-ontvanger het motormanagement gaan aansturen en wel zo dat de tractorbewegingen veroorzaakt door de pers gecompenseerd worden. Dit betekent versnellen als de plunjer naar achteren gaat en vertragen als de plunjer naar de voorste stand komt.
Het systeem is bovendien zelflerend en past zich aan. Dit is nodig want in functie van het te persen gewas en de veldomstandigheden kan het schommeleffect sterk verschillen.
Voorlopig is dit intelligent dempingssysteem enkel verkrijgbaar op de John Deere 7R tractoren in combinatie met John Deere L330, L331, L340 en L341 grootpakkenpersen. Het systeem kan geactiveerd worden via de display nadat de pers geconnecteerd is.

 

Amazone, Amaselect Row en Amaslect Spot spuittechniek

Amazone kreeg een zilveren aar voor het AmaSelect Row-systeem dat de mogelijkheid biedt om met een druk op de knop over te schakelen van een volleveldsbespuiting naar een rijenbespuiting.  Automatisch wordt ook de dosis aangepast. Dit Row-systeem is een verdere softwarematige doorontwikkeling van het gekende AmaSelect-systeem. Op de om de 50 cm geplaatste AmaSelect-dophouder worden 4 doppen op aangesloten. Twee ervan staan 12,5 cm uit het midden, de ene  rechts, de andere links, waardoor deze doppen op 25 cm in de rij komen te staan. De andere 2 staan om de 50 cm. Eén ervan is een volleveldsspuitdop. De overige 3 doppen zijn allen Agrotop SpotFan 40-03 spuitdoppen. Deze doppen spuiten onder een tophoek van 40°. Zij verzorgen de rijenbespuitingen waarbij via programmering alle spuitafstanden met een veelvoud van 25 cm mogelijk zijn. Voor een goede rijentoepassing is een steeds correcte spuitboomhoogte cruciaal. Amazone ondersteunt dit door de actieve ContourControlgeleiding. Met Amaslect Row kan de hoeveelheid verbruikte gewasbeschermingsmiddelen tot 65% worden verminderd.
Verdere besparingen kunnen door gebruik van AmaSelect Spot dat  een gelokaliseerde onkruidbehandeling uitvoert aan de hand van  gedetailleerde opnames met een drone.

Plaatsspecifiek spuiten met AmaSelect Spot

 

AgXtend, XPower wiedtechnologie

AgXtend, het koepelmerk van CNH Industrial dat gericht is op precisielandbouwtoepassingen, kreeg een zilveren aar voor de X-Power elektrische wieder.
De nieuwe XPower-methode maakt gebruik van elektriciteit met een hoog voltage en elektrofysische engineering om ongewenste plantengroei effectief te bestrijden door elektrisch wieden. Het resultaat is vergelijkbaar met een glyfosaatbehandeling, maar het resultaat is direct en laat geen residuen na.
De XPower bestaat uit twee delen, een power- en een toepassingsunit. Beide delen zijn met een voedingskabel met elkaar verbonden. De powerunit, achteraan de tractor opgehangen, is de generator. Aangedreven door de aftakas wekt die nodige de elektrische energie op en transformeert ze naar een elektrische stroom met hoge frequentie en een hoog voltage.
De toepassingsunit, vooraan de tractor opgebouwd, is uitgerust met twee applicatoren, de eerste bestaat uit twee rijen die beide positief geladen zijn, de tweede bestaat uit een negatief geladen rij.
De elektrische stroom passeert via de eerste twee rijen applicatoren de planten en gaat dan de bodem in. Het elektrisch circuit wordt gesloten met de tweede applicator, die ofwel andere planten of de bodem raakt. De elektrische energie laat de planten van binnenuit verwelken, helemaal tot in hun wortels.

De nodige hoeveelheid energie is afhankelijk van de soort te bestrijden planten. Planten met een hoog watergehalte en met relatief veel bladmassa t.o.v. de stelen en wortels vragen het minste energie. De 3 meter versie van de X-Power vraagt minimum een 150 pk tractor. Uit gedane proeven blijkt dat de werksnelheden niet meer dan 3 km/u bedragen.

 

 

VDW behaalt zilveren hoef met de Duo Compact-stroblazer

De Duo Compact stroblazer van de Belgische constructeur uit Waarschoot, VDW werd door de jury genomineerd met een zilveren hoef. Vooral de aandacht bij de ontwikkeling van de stroblazer voor het bekomen van een beter zicht naar voor en aan de zijkant waardoor de algemene veiligheid en de veiligheid voor de omstaanders sterk verbetert, is bijzonder.
Ook op de klassieke stroblazers die geschikt zijn voor knik- en schrankladers is de machinehoogte nog vrij hoog. Hierdoor is er geen zicht rondom de machine én geen zicht in de machine tijdens het verdelen van het stro. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Op de nieuwe Duo Compact-stroblazer is de klassieke constructie met één ventilator van grote diameter vervangen door twee kleinere ventilatoren die naast elkaar staan. De machinehoogte wordt erdoor beperkt tot  1,13 m. Dit is 87 cm lager dan bij een klassieke stroblazer. De bestuurder behoudt erdoor het zicht op het werk en op de omgeving.
De twee ventilatoren draaien naar elkaar toe en blazen het stro in het midden naar buiten via een draaibare uitblaaspijp.  Deze opstelling beperkt ook de totale breedte van de machine.
Voor grotere wielladers, verreikers en tractoren vanaf 90 pk is er de Duo Power. Dit is een zwaardere uitvoering van de Duo Compact met behoudt van het lage design. De machinehoogte is dan 1,24 m.

_________________________________________________________________

Niet bekroonde nieuwigheden op Agribex

 De Loonwerker maakte voor u ook een beperkte selectie van een aantal opmerkelijke niet bekroonde nieuwigheden.

 Verbeterd dorssysteem op de NH CX 7-8 maaidorsers

New Holland toont op Agribex de aangebrachte verbeteringen op hun gekende viertrommeldorsunit van de CX-maaidorsers. Nieuw is de Ultra-Flow dorstrommel, die blijft zijn 750 mm diameter en de open structuur behouden, maar heeft nu 8 rijen geschrankte dorslatten i.p.v. de standaard 10 rijen dorslatten. De nieuwe dorstrommel (309 kg) is ruim de helft zwaarder geworden waardoor zijn inertie ook flink toeneemt. Het zorgt voor een soepelere gewasstroom die in een hogere capaciteit resulteert, opstoppingen vermindert en het geluid in de cabine verlaagt, en zo het comfort van de bestuurder verbetert. Bij een dorstrommeltoerental van 550 t/min en 1,5% totaal verlies is er 15% minder dorsvermogen nodig en zorgt het systeem voor een 10% hogere maaidorsercapaciteit.
Nieuw zijn ook de polyurethaan gecoate dorslatten die zorgen voor een duidelijke verbetering van de graankwaliteit. In tarwe zou dit tot 34% minder graanschade leiden t.o.v. de standaardconfiguratie. Ook de afstand tussen de roterende afscheider en de dorskorf kan nu vanuit de cabine op afstand worden bediend, met traploze afstellingen van 20 mm tot 60 mm. Dit biedt de bestuurder de mogelijkheid om de speling gedurende de dag aan te passen om de capaciteit te handhaven.

 

 

Hydraulische asaandrijving op de G-1 F125 KOMBI perswikkelcombinatie van Göweil

 Göweil toont voor het eerst de G-1 F125 Kombi perswikkelcombinatie met hydraulisch aangedreven wielas. Deze extra wielaandrijving zorgt voor meer veiligheid en comfort bij bergop en bergaf rijden en zorgt voor een verbeterde trekkracht en bodembescherming in drassige omstandigheden.

De hydraulische aandrijving gebeurt met twee op de wielas geplaatste radiaalmotoren. Vooruit- of achteruitstand wordt gecommuniceerd door het signaal van de trekker. Het sensorsysteem, dat geïntegreerd is in de dissel, stuurt de bedrijfsmodi aandrijven, neutraal of remmen automatisch aan.

De vereiste kracht van de aandrijving in eerste en tweede versnelling wordt geregeld met behulp van de boordcomputer. Op hellingen en bij het nemen van bochten (zowel voor- als  achteruit) schakelt het systeem automatisch tussen hydrostatisch aandrijven of afremmen. Het ABS-systeem controleert en stuurt de wielen aan waardoor ze nooit blokkeren.

Bij het rijden op de weg wordt het aandrijfsysteem automatisch uitgeschakeld. Dit zowel hydraulisch als mechanisch zodat ze in vrije loop zijn.

Scharmüller met ingebouwde elektronische stuurhoeksensor

Scharmüller toont op Agribex de integratie van sensoren in bestaande disselonderdelen. Het voordeel ervan is dat ze beschermd zijn tegen externe invloeden en de machinefabrikant kan nieuwe mogelijkheden in de constructie van de dissel toepassen. Het systeem bestaat uit twee componenten en moeten zowel in de K80-kogel op de tractor als op de K80-trekhaak van de aanhanger worden geïnstalleerd. Het uitgangssignaal kan worden gebruikt om aan te sturen zoals bijv. een elektronisch gedwongen stuursysteem. Daar de sensoren intern zitten, zijn deze gevoelige meetinstrumenten beschermd tegen stoten en kunnen deze onderhoudsvrij werken.

Lemken laat oude werktuigen precies werken met iQblue connect

iQblue connect is een uitbreidingsmodule om oude werktuigen slim te maken. Ze kan gebruikt worden voor verschillende werktuigen. De module wordt verbonden met vast geïnstalleerde sensoren op het werktuig. De data van de sensoren worden dan geregistreerd en doorgegeven aan het Isobus-systeem van de tractor.
In combinatie met het Tractor Implement Systeem (TIM) kan het werktuig aangestuurd worden. Zo kan een ploeg uitgerust met werkbreedtesensor gekoppeld worden via iQblue connect, GPS en Isobus aansluiting aan het TIM-systeem waardoor er plaatsspecifieke aansturing mogelijk wordt. De gebruiker heeft slechts één iQblue connect module nodig. De mobiele eenheid kan snel en zonder gereedschap worden overgeplaatst van het ene werktuig op het andere. Het systeem stelt zich daarbij automatisch in op het aangesloten aanbouwwerktuig.

________________________________________________________________________________________________________________________________

%d bloggers liken dit: