Agribex bekroont innovaties met 2 gouden en 3 zilveren aren, en andere nieuwigheden

Naar gewoonte bekroont de Agribex jury de innovaties uit de plantaardige productie met gouden en zilveren aren. Voor deze editie waren er 45 inzendingen. Hieruit werden 5 innovaties bekroond waarvan 2 met een gouden aar en 3 met een zilveren aar.

Gouden aren

Automatisatie pakket voor de New Holland CR maaidorsers

New Holland maakt met dit pakket de afstelling van dors- en reinigingsunits volautomatisch. Het vernuft zit hem in het zelf lerende en de proactieve werking van het systeem. Het systeem denkt aldus vooruit en maakt corrigerende aanpassingen voordat overbelasting of verliezen zich voordoen. Het systeem werkt precies zoals we zouden verwachten van een ervaren chauffeur.
Het werkt op drie niveaus.
Vooreerst voorspelt de het systeem de helling en opbrengst op een bepaalde plaats op basis van metingen in de buurt (naastliggende werkgangen) om de rijsnelheid en instellingen van de interne processen eraan aan te passen.
Daarnaast wordt de werking van de reinigingsunit geoptimaliseerd. Het systeem meet met behulp van nieuw ontwikkelde druksensoren de belasting op de bovenzeef. Twee sensoren zijn hiervoor geplaatst op het einde van de bovenzeef, één boven en één onder de zeef. In functie van de hoeveelheid materiaal op de zeef en de gedragingen van het materiaal op de zeef voelen de sensoren meer of minder turbinewind. Het drukverschil tussen beide gecombineerd met een verliesmeting achter de zeven is een maat voor de optimale werking van de reinigingsunit.
Als derde wordt de verblijftijd van het gewas in de dors- en separatie-eenheid geoptimaliseerd door de hoek van de 8 rotorschoepen aan te passen. De schoepen zijn traploos van op afstand instelbaar tussen ‘traag’ en ‘snel’. Op de Intelliview is dit tussen 0 en 100%. Tussen beide extremen verschilt de rotorcapaciteit met 20%.

Voor de bediening van het systeem krijgt de chauffeur een aantal keuzemogelijkheden in de vorm van selectie van een aantal bedieningsmodi die variëren van maximale doorvoer tot maximale graankwaliteit, en dit bij constante vermogens efficiëntie.

 

Amazone SwingStop pro

De Amazone SwingStop pro geeft een oplossing voor het probleem van de ongelijke verdeling van de spuitvloeistof door het zwiepen van de spuitboom. Een probleem dat zich vooral aan het uiteinde van de spuitboom voordoet.
In eerste instantie wordt met een actief stabilisatiemechanisme het zwiepen geminimaliseerd. Op beide spuitboomuiteinden meet een sensor de snelheid. Deze snelheden worden vergeleken met de rijsnelheid. Hydraulische cilinders gemonteerd in het spuitraam zorgen met hun tegengestelde werking voor een minimalisatie van het verschil in snelheid.

De overgebleven bewegingen worden opgemeten en de afgifte van de individuele spuitdoppen wordt hieraan aangepast. Dit is enkel mogelijk met hoogfrequent gestuurde doppen. Wijkt de spuitboom naar achteren uit, dan verkleint de afgifte van de doppen. Omgekeerd, beweegt hij naar voor dan vergroot de afgifte. Ook het probleem van over- en onderdosering bij het spuiten in bochten is hiermee opgelost. De doppen aan de binnenzijde zullen hier minder afgeven dan deze aan de buitenzijde waardoor de dosering uniform wordt.

 

Zilveren aren

Kuhn Section control

Wegdraaiende scharen op een ploeg is tot nu toe gekend bij stenenbeveiliging. Kuhn gebruikt dit wegdraaiend principe om de scharen aan te sturen. Elke schaar van de wentelploeg is automatisch en individueel op te heffen via een systeem dat in de ploegboom geïntegreerd is. Door de scharen één per één in te zetten bij het inrijden en op te tillen bij het uitrijden wordt de aanzet rechtlijnig i.p.v. V-vormig.
Ter optimalisatie en voor meer comfort kan de aansturing gebeuren met behulp van GPS. Het in- en uitrijden van de voren gebeurt dan volledig automatisch op gelijke afstand van de kant voor iedere schaar. Het resultaat: een rechte kopakker, die sneller en comfortabeler te ploegen is.

 

Fendt e100 Vario

Fendt biedt als eerste fabrikant een volledig elektrische tractor aan. Onder de motorkap van de Fendt e100 Vario is de dieselmotor vervangen door een 700V, 100 kWh Li-Ion batterij. Dit accupakket, 300 liter groot en 600 kg zwaar, past perfect onder de motorkap van deze tractor uit de 200 vario serie.  De tractor heeft een vermogen van 68 pk (50 kW) en kan bij normaal gebruik op een volle lading 4 uur werken. Het laden gebeurt met een 400 V netaansluiting of met de optionele DC-snellader waarmee na 40 minuten de batterij 80% geladen is.
De tractor is zoals een gewone tractor voorzien van aftakas en hydraulische aansluitingen zodat aan de tractor alle bestaande werktuigen kunnen gekoppeld worden. Daarnaast is de tractor zowel voor als achter voorzien van een 400V stopcontact voor het aansluiten van elektrische werktuigen. Via dit stopcontact kan de batterij een  kortstondige boost leveren tot maximaal 150 kW.
De volledig afgeschermde bouwwijze en de continue elektronische bewaking verzorgen de veiligheid.

 

Kemper Stalkbuster

De op de Kemper maisbek gemonteerde Stalkbuster of maisstoppelklepelaar slaat de maisstoppel kapot en bestrijdt zo de maisstengelboorder.
De Stalkbuster bestaat uit draaiende messen, 75 cm van elkaar geplaatst en wat slepend gemonteerd onder de maisbek. De messen hebben een diameter van 73 cm en draaien aan 1700 toeren/min. In een 5-tal slagen van het mes wordt de stoppel van boven naar onder volledig verpulverd. Sleeptasters belast met luchtdruk (pneumatische cilinders) zorgen voor de bodemvolging van de messen. Bij het achteruit rijden klappen de cilinders in en worden de sleeptasters gehesen.  Indien de stalkbuster niet ingezet wordt, is hij permanent gehesen.
De aandrijving van de messen gebeurt via de centrale aandrijfas van de bek. De aandrijving vraagt per mes slechts 4 pk of 32 pk voor een 8-rijige bek. De stalkbuster weegt 350 kg.

 

Nieuwigheden op Agribex

Naast het beperkt aantal bekroonde innovaties toont Agribex uiteraard nog tal van nieuwigheden. De Loonwerker maakte een eerste selectie.

Getrokken Amazone kunstmeststrooier met online weegsysteem

De nieuwe Amazone ZG-TS 10001 ProfisPro is de eerste getrokken kunstmeststrooier met een online weegsysteem. Het geavanceerde multifunctioneel gebruik van het meetsignaal voor de continue online kalibratie van de strooihoeveelheid gekoppeld aan een intelligent vulsysteem, én de veilige rembekrachtiging bij het rijden, is het unieke op deze strooier.

Lemken Azurit maisplanter met automatische spuitspoorschakeling

Deze Lemken Azurit deltazaaimachine legt een breed spuitspoor aan door bij de aanleg telkens één  van de duo-rijtjes uit te schakelen. Doordat het andere rijtje van de duo-rij dan dubbel zo snel gaat draaien blijft het aantal planten per rij gelijk, maar de vrije ruimte tussen deze rijen verruimt van 62,5 cm naar 87,5 cm.  Het geeft de mogelijkheid om met 75 cm brede banden in het spoor te rijden.

Fliegl Büffel overlaadwagen voor gras

De Büffel overlaadwagen is een getrokken wagen die aangedreven wordt met de aftakas. Hij heeft een pick-up en snijrotor van een opraapwagen. Het gesneden product wordt opgeslagen in een 5 m³ tussenbunker. Vervolgens wordt het via 3 verdeelwalsen op een overlaadband gebracht die het afvoert naar de naastrijdende silagewagen. De keuze voor een overlaadband is bewust. Deze vraagt namelijk veel minder vermogen dan een blaassysteem.
Door de tussenbunker kan men bij kort draaien of bij het wisselen van een wagen toch verder blijven oprapen.

Krone BigX Lift Cab of de cabine met lift

De nieuwe unieke cabine lift is een zeer bijzondere optie op de nieuwe Krone BigX 880. Met een druk op de knop stuurt de chauffeur de schaarlift onder de cabine aan en lift de cabine 70 cm omhoog. Hierdoor krijgt de chauffeur een perfect overzicht op de mais en op de oogstactiviteit. Door de grotere afstand tot het hakselaggregaat wordt ook het geluid in de cabine lager.
In de nieuwe BigX 880 zit een 16.1 liter Liebherr motor ingebouwd, waarbij de motorolie en -filter slechts om de 1000 uren moet vervangen worden. Ander elementen waarmee Krone uitpakt op deze hakselaar zijn de optimale voorpersing van het gewas, de VariStream gewasstroom voor een continue gewasstroom zonder verstoppingen en het VariQuick systeem voor een snelle wisseling tussen korrelkneuzer en graskanaal.

Perswikkelcombinatie van Kuhn gebruikt wikkelfolie om baal te binden

Op perswikkelcombinaties wordt de netbinding meer en meer vervangen door foliebinding. Deze folie is dunner dan de wikkelfolie en stretcht ook minder uit. Standaard is deze folie 130 cm breed. Kuhn gaat nog een stap verder. Het nieuwe bindsysteem van Kuhn gebruikt als foliebinding de standaard wikkelfolie van 75 cm. Twee rollen voorop de pers verzorgen de mantelbinding. De grotere stretch van deze wikkelfolie zou tevens de stevigheid van de baal verbeteren.  Achterop deze combinatie wordt met dezelfde folie de baal dan volledig gewikkeld.
Naast de handigere 75 cm folierollen is een bijkomend voordeel dat er slechts één soort folie op voorraad nodig is.

Geomow applicatie op de Vicon vlindermaaier

Vicon maakt maaien slimmer met de introductie van Geomow voor de Extra 7100T Vario vlindermaaier met kneuzer. De Geomow applicatie optimaliseert de overlap tussen front- en achtermaaiers voor de hoogste capaciteit en automatiseert het in- en uitheffen op de kopakker via sectiebesturing.
Tijdens het maaien in een bocht zal Geomow automatisch de overlap tussen front- en achtermaaiers aanpassen via een hydraulische side-shift op beide maai-units aan de achterzijde, zodat er geen streepjes blijven staan. Bovendien hoeft de chauffeur de maai-units op de kopakkers niet meer handmatig in- of uit te heffen, daar dit automatisch gaat via GPS-besturing.

Delvano met vernieuwde Euro-Trac 5000 en 6000

Delvano toont in primeur de vernieuwde Euro-Trac 5000 en 6000 modellen, die vanaf 2018 beschikbaar worden.  De opvallendste wijzigingen zijn de Categorie 4 cabine en de comfortabele en veilige toegang tot cabine en het ruime laadplatform.

Dankzij de 4 koolstoffilters en het overdruksysteem geïntegreerd in de cabine worden schadelijke stoffen uit de cabine geweerd. De zelfrijder beschikt over een ruim pakket LED werklichten die samen met de zwaailichten automatisch in- en uitgeschakeld worden volgens de rijtoestand (baan of veld en dag of nacht). Onder het laadplatform bevinden zich nu een brandstoftank van 340 l, een AdBlue tank van 21 l en een inox schoonwatertank van 700 l.

De spuitboom is verkrijgbaar van 27 tot 46 m breedte. Delvano gebruikt standaard pneumatische dopafsluiters, voor dop per dop afsluiting worden elektrische gemonteerd. De volledige bediening gebeurt met een 15 inch touchscreen en joystick geïntegreerd in console aan rechterarmleuning.

Aslastverdeling op de Fendt 1000 Vario

VarioPull noemt Fendt het systeem dat met behulp van een uitschuifbare trekhaak het trekker- en werktuiggewicht intelligent gebruikt om te komen tot een betere gewichtsverdeling waardoor de bandendruk kan verlaagd worden en op frontgewichten kan bespaard worden.

De VarioPull trekhaak is onder de achteras van de trekker gemonteerd, en kan 80 cm in of uitschuiven met behulp van een ingebouwde hydraulische cilinder met mechanische vergrendeling. Daar het zicht op de trekhaak vanuit de trekker dan het best is als die uitgeschoven is, gebeurt het aankoppelen het gemakkelijkst met uitgeschoven trekhaak. Door op het veld de trekhaak volledig in te trekken verschuiven de krachten die de getrokken werktuig op de trekker uitoefenen van de achteras naar de vooras. Het resulteert in een betere gewichtsverdeling.

Nadeel van de ingeschoven trekhaak is dat er niet kort kan gedraaid worden. Fendt lost dit op door VarioPull te koppelen aan het kopakkermanagementsysteem. Zodra de trekker op de kopakker komt schuift de trekhaak dan uit.  Op het scherm is te zien hoever de trekhaak uitgeschoven is.

Feest bij Hilaire Van der Haeghe: 50 jaar Fendt in België

Sinds 1967 importeert Hilaire Van der Haeghe de Fendt-tractoren. Op de Werktuigendagen genoten naar schatting 10.000 bezoekers van de grote historische Fendt-show en ook het promotiefilmpje van de Gouden Fendt 724 werd op YouTube werd al bijna 6.000 keer bekeken. Daarnaast doet het merk Fendt het historisch goed in België. Dit jaar wordt heel zeker een recordjaar en daar waar er de laatste jaren gevochten werd om plaats 3, 4 of 5, is Fendt momenteel goed op weg om dit jaar voor het eerst 2de te worden bij de Landbouwtractoren.

100 jaar meststofstrooiers en 30 jaar maisplanters bij Amazone.

In 1917 bouwde een voorvader van de familie Dreyer zijn eerste houten walsenstrooier ‘Michel’. Het succes van deze machine werd 40 jaar laten vlot overtroffen door de uitvinding van de tweeschijvenstrooier, die op vandaag als concept door iedereen is gekopieerd. Als marktleider bouwde Amazone twee jaar geleden al zijn miljoenste meststofstrooier. In 1987 werd de allereerste ED op de markt gebracht. Een machine die tot op de dag van vandaag bij loonwerkers bekend staat om zijn precisie en degelijkheid.

Dit zijn meer dan voldoende redenen om uit te kijken naar deze feest-editie van Agribex waaraan het Fendt-Amazone-team van Hilaire Van der Haeghe zal deelnemen met de grootste en mooiste stand uit de geschiedenis van de firma. Op de oproep naar foto’s voor de fotowand werden meer dan 750 foto’s ingezonden. De winnaars van deze fotowedstrijd zullen allemaal een plaatsje krijgen op de grote “Wall of Fame”.

Dezeure

Dezeure toont een aantal nieuwigheden op Agribex. Een eerste nieuwe ontwikkeling is de TransLine XL. Deze nieuwe 3-asser mengmeston is uitstekende geschikt voor transport. De polyester tank heeft een inhoud van 26 000 l. Om het comfort te garanderen is die uitgerust met een lucht geveerd onderstel. Het vullen en lossen gebeurt via een Börger verdringerpomp van 6m³/min. Dankzij de speciale constructie en de tank in polyester is de TransLine XL ruim 2000 kg lichter dan een vergelijkbare standaard tank. De tank is afzetbaar waardoor het chassis ook bruikbaar is voor andere opbouwen. De TransLine XL is uitgerust met de nieuwe BPW Agro turn stuurassen. Die zorgen voor een grotere stuurhoek en dus extra wendbaarheid. Mogelijke opties op deze tank zijn elektrische sturing van de stuurassen, een bandendrukwisselsysteem, banden met een diameter van maximaal 1,5 m ,injecteur, waterkanon of sproeiboom en een weegsysteem.

De Silocruiser silagewagens kunnen uitgerust worden met een nieuwe beveiliging van de tractie. Een speciale koppeling zorgt voor een perfecte beveiliging van de tractielijn. Uniek aan deze koppeling is dat ze heel hoge belastingen aankan, waardoor het gebruik van de tractie niet beperkt wordt. De koppeling gaat enkel door wanneer er effectieve overbelasting optreedt. Door de over dimensionering van de beveiliging is deze ook in moeilijke omstandigheden terug te resetten na breuk.

Op Agribex wordt ook de TurboCleaner generatie II voorgesteld. Om de hooglossers breed inzetbaar te houden moet de TurboCleaner module snel af en aan te bouwen zijn. De TC II kan in 15 min afgebouwd worden. In tegenstelling tot de eerste TurboCleaner blijft de hydraulische. achterdeur op de hooglosser staan. Achteraan de TC II kunnen extra transportbanden gemonteerd worden (optie). Deze bandjes centraliseren de stroom van de producten , op deze manier wordt de overlaadschade tot een absoluut minimum beperkt.

Pöttinger

Pöttinger brengt 4 nieuwigheden mee naar Agribex. Een eerste nieuwe machine is de nieuwe ploeg voor tractoren van 160 tot 240 Pk, de SERVO 45 M PLUS. Deze ploeg is beschikbaar in 4- en 5-schaar uitvoering en in 3 versies, Plus, Nova en Nova Plus. Een tweede nieuwigheid op de stand van Pöttinger is de pneumatische zaaimachine Aerosem 3002 ADD + PCS DUPPLEX SEED. Met deze zaaimachine kunnen zowel granen en andere kleine zaden gezaaid worden, maar ook gewassen als mais of zonnebloemen in dubbele rijen. Door de combinatie van 2 zaaitechnieken kan maïs ook direct met ondergewas gezaaid worden. De nieuwe getrokken schudder HIT 8.9 T is een afgeleide van de bredere HIT 10.11 T. Door dat het gewicht van de schudder gedragen worden door het getrokken chassis kan er met een beperkt vermogen (vanaf 60 pk) toch met een brede werkbreedte gras geschud worden. De nieuwe perswikkelcombinatie Impress 155 VC PRO is tenslotte te laatste nieuwigheid bij Pöttinger. De Impress 155 VC PRO is een pers met variabele kamer, de baaldiameter is maximaal 150 centimeter. De wikkelaar is langs onder gemonteerd waardoor de constructie lichter kon gemaakt worden. Snijden van het te persen materiaal gebeurt met 32 messen, de theoretische snijlengte bedraagt36 millimeter.

Göweil

Göweil brengt 2 premières mee naar Brussel. De perswikkelcombinatie G1/F125-combi is uitgerust met een hydraulisch aangedreven wielas. Hierdoor is de pers stabieler op hellingen en kan ze ook in moeilijkere omstandigheden persen zonder schade aan de zode. Een sensor in de dissel schakelt de aangedreven as automatisch tussen tractie, neutraal of afremmen. Door deze automatische schakeling moet de bestuurder geen rekening houden met het in- en uitschakelen van de tractie. Op de weg koppelt de tractie los van de as waardoor er geen mechanische wrijving is en slijtage beperkt wordt.
Göweil brengt eveneens een wereldpremière mee! Een nieuwe wikkelaar voor vierkante en ronde balen, de G4020Q. Nieuw is het afleggen van de baal na het wikkelen. De gewikkelde baal wordt niet afgekipt maar via een systeem met tuimelaars zacht afgelegd op de grond waarbij het systeem ook eerst de bodem plat walst tegen stenen en harde stengels.

Claas

Claas toonde op Agritechnica hun nieuwe lijn wielladers, die in samenwerking met Liebherr gemaakt worden. De nieuwe lijn bestaat uit 6 modellen, gaande van 5,2 ton tot 19,5 ton. De kleinste machines zijn uitgerust met Yanmar motoren, de middenlijn heeft DPS motoren onder de motorkap, de 18,7 en 19,5 ton machines halen hun kracht uit een Liebherr motor. Tijdens Agribex stelt AG-Tec  deze wielladers ook voor aan het Belgische publiek.
De nieuwe Jaguar 900-reeks, die vorig jaar gepresenteerd werd, beschikt voortaan over een nieuwe V-MAX EXTENDED trommel. Daarmee kan men net zoals bij de grasoogst, nu ook in de mais met de helft van het aantal messen aan de slag. Hierdoor kan men de snitlengte naar wens verdubbelen, vandaar de benaming EXTENDED. Een nieuwe optie op dezelfde 900-reeks is het hydraulisch voorpersen, waarmee een constante druk aangehouden kan worden op de ingevoerde planten, ongeacht de onregelmatigheden in het plantenbestand alsook bij beperkte voeding op de kopakker. Nieuw op de Rollant Uniwrap-perswikkelcombinatie is de mogelijkheid deze nu met foliebinding te bestellen.

Steeno

Steeno toont deze editie van Agribex hun langverwachte nieuwe reeks ploegen. De Cheiron is de PRO-REEKS die het gamma vervolledigd, en perfect kan aansluiten bij het huidig trekkeraanbod. De Cheiron zal beschikbaar zijn als 4-5 en 6 schaar, beschikt over een ploegbalk van 140 x 140 x 10 en een vrije  hoogte van 83 cm. De ploegkop heeft een nieuw design gekregen waarbij de vergrendeling  van de ploeg voor transportstand vernieuwd is en ruimte voorzien is voor het mooi opbergen van de slangen en koppelingen. Op Agribex wordt de versie met vaste werkbreedte geëxposeerd, in combinatie met een automatische middenstelling. In de loop van 2018 komen er nog  variabele werkbreedte en boutverstelling bij. Nieuw is hier ook de mogelijkheid om in optie het wiel hydraulisch te verplaatsen, wat zeer handig is bij het afwerken van percelen langs afsluitingen, grachten enz… Een andere nieuwigheid is de VZDH voorzetdiepgronder met hydraulisch intrekbare tanden. Het Monocoque gelast frame met doorlopende aanleg van trekker naar werktuig zorgt voor een sterk geheel. De tanden zijn uitgerust met vervangbare slijstukken. De woeler kan uitgerust worden met verschillende scharen en bovendien voorzien worden van een paar snijmessen op de tand.Naast het Steeno-materiaal toont de firma nieuwigheden bij de partners zoals Bugnot, Carré, Dondi, Eurospand, Lehner,  Ferri, Spearhead, Tigges, Suire, en LUCAS G.

Maschio-Gaspardo

De populaire Gaspardo opbouw graanzaaimachine Dama is vernieuwd.  Naast een modernere look heeft de restyling ook een aantal technische verbeteringen met zich meegebracht. Ten eerste wordt de machine korter op de Maschio rotoreg gebouwd, heeft de tank nu een inhoud van 600 liter en is de machine zelf in gewicht afgenomen. Ten tweede is door enkele technische ingrepen het gebruiksgemak sterk verbeterd. Onder andere de instelling van de zaadeg en de centrale drukregeling van de zaaikouters werden aangepakt. Naast de traditionele kouters, enkel schijf en dubbele Corex schijven, is nu ook een dubbel schijfsysteem met 350 mm. rechte schijven leverbaar voor een nog constantere zaaidiepte, vooral bij zware omstandigheden. Gaspardo zet ook de stap naar zaaien bij hoge snelheid met de Chrono elektrische precisiezaaiunit. Deze zaaiunit is uitgerust met een elektrische aandrijving en een aluminium zaadhuis. In dit zaadhuis roteert de zaaischijf onder een hoek om via een ingenieus verenkelingssysteem en een vacuüm het zaad perfect af te leggen. Zodra het zaad van de schijf is losgemaakt, wordt het door de luchtstroom in de valbuis getransporteerd. Een fotocel maakt het mogelijk om het aantal zaden te tellen en controleert de afstand tussen elk van hen. Het zaad wordt in de valbuis gedreven waar een zelfreinigend, flexibel rubberen wiel het zaad op de juiste plaats stopt, voor uiterst precies zaaien en perfect grond-tot-zaad contact. Het gepatenteerd systeem, ontworpen door Maschio Gaspardo, laat toe dat het zaad wordt voortgestuwd door een luchtstroom tot in de zaaivoor, waardoor uitvaltijd wordt geminimaliseerd en uiterste precisie kan worden bekomen.