40% van de Belgische landbouwers verdient minder dan 1.000 euro/maand.

Slechts 3% geeft aan dat hij/zij het beroep zou aanraden. Dit zijn slechts enkele opmerkelijke resultaten van een online enquête*, uitgevoerd door iVox in opdracht van Fedagrim, de vereniging van constructeurs en importeurs van uitrusting voor de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt en de tuin in België.

Meer dan 68uur per week voor minder dan 1.000 euro/maand
Landbouwers werken gemiddeld 68 uur per week. 23% van hen geeft zelfs aan meer dan 80uur aan de slag te zijn. Landbouwers kloppen niet alleen lange uren. Uit de enquête blijkt ook dat 1 op de 3 het afgelopen jaar geen enkele dag vakantie heeft genomen. “Bovendien geeft 40% van de landbouwers aan minder dan 1.000€/maand te verdienen” vertelt Johan Colpaert, voorzitter Fedagrim. “Wij vinden dit schrijnend en onrechtvaardig.“ Drie op de tien landbouwers zitten op een schaal tussen 1.000 en 1.500 euro per maand. Slechts 15% verdient tussen 1.500 en 2.000euro/maand. “Opmerkelijke cijfers voor mensen die voor een groot deel instaan voor de productie van onze dagdagelijkse voedingsproducten”, zo zegt Johan Colpaert. ”Bovendien vormt deze slechte sociale situatie een bedreiging voor het voortbestaan van een hele sector .“

Tevreden en trots, maar toch…
Nochtans houdt de landbouwer van zijn beroep. Meer dan 9 op de 10 bevraagden geeft aan zijn werk als landbouwer graag te doen. 76% is er ook trots op. Toch hoopt minder dan de helft (47%) dat hun kinderen later ook landbouwer worden. De deelnemers aan de enquête zijn actief in alle sectoren uit de land- en tuinbouwsector. Opvallend is dat slechts 35% zich gewaardeerd voelt als landbouwer. Jonge landbouwers, jonger dan 34 jaar, voelen zich minder gewaardeerd dan oudere landbouwers.

 Nationaal erfgoed gaat verloren
De Belgische landbouw is vaak nog een familiezaak. Bij 7 op de 10 waren hun grootouders al actief in de sector. Bij 80% van de deelnemers zijn hun ouders ook landbouwers. Eigenlijk is dit ook deel van ons nationaal erfgoed en we zijn het aan het verliezen” gaat Johan Colpaert verder. “Slechts 3% van de deelnemers geeft aan dat hij of zij het beroep van landbouwer zou aanraden. Lage winsten en inkomsten, de hoge eisen van de overheid en lage marktprijzen voeren de top 3 aan waardoor het beroep niet aantrekkelijk is.”

Is er nog een toekomst?
6 op de 10 jonge (<34 jaar) landbouwers ziet zijn bedrijf in de toekomst groeien. De resultaten tonen ook hier weer grote verschillen in functie van leeftijd. Nog geen 4 op 10 landbouwers tussen 35 en 55 jaar geven aan dat ze hun bedrijf zullen zien groeien. Landbouwers ouder dan 55 jaar zien de toekomst van hun bedrijf nog somberder in. Slechts 29,5% zegt dat zijn bedrijf zal groeien.

Melk en eieren, fruit en groenten, vlees … het zijn slechts enkele zaken waar onze landbouwers dagelijks keihard voor werken. 64% schat de kans dat België binnen dit en 10 jaar voldoende voedsel produceert om zelfvoorzienend te zijn klein tot zeer klein in.  Onrustwekkende cijfers die dringend actie vragen” besluit Johan Colpaert.

 

*Online enquête uitgevoerd door iVox bij 1.131 Belgische landbouwers.

Bron: Fedagrim

Bewaren

%d bloggers liken dit: